Hayy Kitap Duyuru
Arama

Doğruluk Kitabı

Ön kapak Arka kapak

Allah’ın ipine nasıl sıkı sıkı tutunuruz?

Satın Al

Kitap Özeti

‘Doğruluk’ diye çevirebileceğimiz sıdk, bilhassa bu çağda en çok ihtiyacımız olan şey. Fakat sadece sözümüzde doğruluk değil bu, doğru sözün yanında doğru davranışı da içeren kapsamlı bir hal. Uydurulmuş, çarpıtılmış veya yapmacık her türlü beyan ve tavırdan arınmış olmak demek. Gizli veya açık bütün hallerin tek bir ölçüte göre, dürüst ve samimi olma ölçütüne yani ihlâsa göre tartılması demek.

Âriflere göre hem kişisel hem de toplumsal terakki, söz, tavır ve davranışlarda doğruluğu ilke edinmenin yanında en gizli niyetlerimiz ve kararlarımızda da Allah’ın sâdık birer kulu olarak yaşamamıza bağlı. Eylemlerimizdeki doğruluk payını bilmek ise her şeyden önce, ‘sâdık’ ve ‘sıddîk’ bir peygamberin ümmeti olabilmemizin gereği. Erken dönem mutasavvıflarından Ebû Said Harrâz, bu eserinde, bir yandan bütün davranışlarımızda kendini gösteren doğruluğun peşine düşerken aynı zamanda ‘yalancı kişilik’ten de nasıl korunabileceğimizi gösteriyor.

Kitabın Bölümleri:

Birinci Bölüm: Kurtuluş Yolu: İhlâs, Sabır, Doğruluk
• İhlâs
• Sabır
• Sıdk

İkinci Bölüm: Doğruluğun Çeşitleri
• Nefsin Bilinmesinde ve Korunmasında Doğruluk
• Düşmanın Olan İblis’in Bilinmesi Konusunda Doğruluk
• Verâ ve Takva ile Amel Etmede Doğruluk
• Mahza Helal Olanla Amel Etmede Doğruluk
• Zühd Hakkında Doğruluk: Nedir ve Nasıl Gerçekleşir?
• Tevekkül Hakkında Doğruluk
• Allah’tan Korkma (Havf) Konusunda Doğruluk
• Allah’tan Utanmada (Hayâ) Doğruluk
• Nimeti Bilme ve Şükretmede Doğruluk
• Allah’ı Sevmede (Muhabbet) Doğruluk
• Allah’tan Razı Olma Konusunda Doğruluk
• Allah’a Özlem Duymada (Şevk) Doğruluk
• Allah ile Ünsiyet ve O’nun Yakınlığı

Üçüncü Bölüm: Doğruluk Ehlinin Makamları
• Her Topluluğun Bir Mertebesi Vardır
• Mümin’in İmtihanı
• Allah’a Ulaşanların Alametleri
• Yakınlaştırılanlar (Mukarrebûn)

Kitabı Paylaş

KİTABI PAYLAŞARAK ÇEVRENİZE HABER VERİN.

Ebû Saîd Harrâz

Ebû Saîd Harrâz

Yazar hakkında merak ettikleriniz…

Ebû Saîd Harrâz Kitapları

Bu kitabı 1983 kişi görüntüledi.