Hayy Kitap Duyuru
Arama
Dr. Zeynep Akıncı Pınar

Dr. Zeynep Akıncı Pınar

Yazar hakkında merak ettikleriniz…

Yazar Hakkında

Liseyi İzmir Kız Lisesi’nde bitirmiştir. 1986’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl mecburi hizmet için Gündoğmuş/ Antalya’ya gitmiştir. 1987 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri ihtisasına başlamıştır. İhtisası sırasında kadın ve erkek psikoz servisi, adli psikiyari servisi, alkol ve madde bağımlılığı kliniği (AMATEM) nevroz kliniği, nöroloji kliniğinde; bunların yanı sıra çocuk ve ergen psikiyatrisi için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi; acil dâhiliye için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim görmüştür.


“Şizofrenide Sol El Kullanımı” konulu tezini bitirerek 1991’de uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.1991-1992 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikoz servisi ve ayakta tedavi servisinde çalışmıştır. 1992 yılında mecburi hizmet nedeniyle Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri bölümünde göreve başlamıştır. Ayrıca 1993-2008 yılları arasında Kayseri ilinde özel muayenesinde hizmet vermiştir. Kızı Robert Koleji’ni, oğlu Koç Üniversitesi’ni kazanınca İstanbul’a geri dönüş yapmıştır. Mayıs 2014 tarihine kadar özel bir psikiyatri polikliniği-merkezinde sorumlu hekim ve eğitim koordinatörü olarak stajyerlere ve kurumlara eğitimler düzenlemiştir. Psikoyaşam seminerlerinin koordinasyonunu yapmıştır. Mayıs 2014 tarihinden itibaren Fulya/Beşiktaş Teracce Center’da kendi özel muayenesinde hasta kabul etmektedir.
Spesifik çalıştığı alanlar şunlardır: Şizofrenik bozukluklar, duygu durum bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu, cinsel fonksiyon bozuklukları, alkol ve sigara bağımlılığı, kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, psikosomatik tıp, konsultasyon liyezon psikiyatrisi, öfke kontrolü, stresle baş etme, zor kişiliklerle baş etme.


Meslek hayatı dışında; ülkemizde eksik kalan ‘Koruyucu Ruh Sağlığı’ hizmetlerine yönelik her türlü eğitim, konferans, televizyon programlarını kesintisiz 20 yıldır gönüllü olarak yapmaktadır. Pek çok eğitim kurumuna yönelik “ders başarısı, sigara ve madde bağımlılığı, anne baba tutumu” gibi seminerler vermiştir. Belediye, dernekler, vakıflar ve sayısız kuruma ‘öfke kontrol, iletişim becerileri’ gibi eğitimler vermiştir. Halen psikoloji lisans ve yüksek lisans öğrencilerine gönüllü süpervizyon eğitimi vermektedir.