Hayy Kitap Duyuru
Arama
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın

Yazar hakkında merak ettikleriniz…

Yazar Hakkında

İsmail Hakkı Aydın, 1954 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokulu Maçka’da, orta ve lise tahsilini Trabzon’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra, Beyin Cerrahisi Kürsüsü’nde asistanlığa başladı. Bilahare İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Kürsüsü’nde ihtisasına devam ettikten sonra, Zürih Üniversitesi Nöroşirurji Kliniği’nde, Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil’in yanında mikronöroşirurji çalışmalarını tamamladı. Zürih Mikronöroşirurji Araştırma Merkezi’nde, Istraktör Öğretim Üyesi olarak görev yaptı ve aynı zamanda, serebro-vasküler mikro-cerrahi alanlarında araştırmalarda bulundu.
1984 yılı sonunda yurda dönerek, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim
Dalı Başkanlığına atandı. 1985’te, Türkiye’de ilk olarak, Üniversitede Mikronöroşirurji
Araştırma Laboratuarını, kurdu. İsviçre’nin yanında, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, Belçika, Hollanda, İtalya, İspanya, Yugoslavya, Kanada, ABD ve Japonya’da, değişik zamanlarda araştırmalarda bulundu. 1988’de, beyin-damar tıkanıklıklarının operasyonlarında kullanılan ve dünyada ilk defa kendi adı ile literatüre geçen yeni bir ameliyat tekniği geliştirmesi sebebi ile, 1990 yılında TÜBİTAK ödülü aldı ve zamanın cumhurbaşkanı tarafından taltif edildi. Beyin kanamaları ve anevrizmaların cerrahi tedavisinde yaptığı uluslararası araştırma ve katkılarından dolayı, 1991 yılında, ABD’de, Congress of Neurological Surgeons’un INTERNATIONAL FELLOW’u ve FCNS unvanı ile ödüllendirildi. Aynı yıl, rektörlük ve dekanlık tarafından da ödüllendirilen Dr. Aydın, 1992’de TÜRK NÖROŞİRURJİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ’nü kazandı. Yine aynı yıl, Avrupa Strok Bilim Konseyine seçildi. Amerika Strok Konseyince, kendisine ULUSLARARASI BİLİM ADAMI ve FICA. PAYESİ verildi. 1992, 1993, 1994 ve 1995 yıllarında ABD NÖROŞİRURJİDE SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ KREDİ ÖDÜLLERİ’ni aldı. Ayrıca 1993’te, ABD’deki, Beyin Tümörleri Konseyi, Cerebrovascular Surgery Section ve diğer birçok bilimsel ve idari kurul üyelikleri yanında, Congress of Neurological Surgeons’un ULUSLARARASI YÖNETİM KURULUNA seçilerek, bu kurula giren ilk Türk ve ilk Müslüman bilim adamı oldu.

Davetli konferansçı olarak, birçok uluslararası toplantıya katılan ve bilimsel dergilerin yayın kurullarında yer alan Profesör Aydın, New York Bilimler Akademisi’nin aktif, AANS’un uluslar arası üyesi ve 1994 yılı Uluslararası Skull Base Cerrahisi Kongresinin resmi lecturer’ı olup, ayrıca 1995’de CNS’in Uluslararası Bilim Konseyine seçilmiştir. 1996 yılında ABD çok yüksek kredi ile Nöroşirurjide Sürekli Eğitim Ödülü’nü aldı. 1997’de yaptığı bir araştırması nedeni ile bir Uluslararası Nöroşirurji dergisine kapak oldu. 1999’da Türk Nöroşirurji Ödülü aldı. Amerika Birleşik Devletleri Beyin Cerrahisi Birliği (CNS) tarafından 2000 yılı Uluslararası Konferansçısı seçildi.

Yurtdışında ve ülkemizde, değişik kurum ve kuruluşlarca birçok kez takdir edildi, ödüllendirildi. 2001 yılında Hindistan’da, dünya bilimine katkıları sebebi ile KRİSTAL
KÜRE ile taltif edildi. 2002’de Yemen’e davet edilerek, orada birçok dersler ve konferanslar verdi, eğitici ameliyatlar yaptı. 2004 yılında Pakistan Beyin Cerrahisi Kongresine ŞEREF KONUĞU olarak katıldı ve çeşitli konferanslar verdi. Burada “ANNUAL AWAR 2004” ile taltif edildi. Uluslararası düzeyde, yerli ve yabancı 200’ü aşkın bilimsel çalışması olan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın bugüne kadar birçok doktor, beyin cerrahı, Yrd. Doç., Doçent ve Profesör yetiştirmiş, dünyanın önde gelen bilim adamlarınca, yurt dışında gerek kitaplarda ve gerekse makalelerde birçok kez, kaynak olarak gösterilmiş, geliştirdiği cerrahi teknikler klasik kitaplarda yer almıştır.

Türkiye, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Eski Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Congress of Neurological Surgeons’un (CNS) Uluslararası Büyükelçisi ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Emekli Başkanı olan ve İlmiye Sınıfı bir aileden gelen Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, ismini taşıdığı dedesi, zamanının büyük âlim, müderris ve mutasavvıflarından İsmail Hakkı Efendi’den, yirmi yıl müddetle Kur’an-ı Kerim, Arapça, Farsça, kelam, fıkıh, tefsir, hfadis, tasavvuf, belagat, felsefe, mantık ve edebiyat dersleri aldı, Babası Müftü Halit Aydın’dan hat, İslam hukuku ve Fransızca öğrendi. Bu süre zarfında, aynı zamada, ilk, orta, lise, Yüksek İslam Enstitüsü ve Tıp Fakültesindeki eğitimini sürdürdü.

Beyin cerrahisinin yanında, ağırlıklı olarak şiir, hat, klasik Türk musikisi, karikatür, musiki felsefesi, nörofilozofi, edebiyat ve teoloji alanları olmak üzere, güzel sanatlar ile ilgilendi, yazılar yazdı, konferans ve dersler verdi. Çeşitli gazete ve dergilerde makale, yorum, eleştiri ve şiirleri yayımlandı. Halen haftalık yayın yapan bir gazetede, “Nörofilozofi” isimli köşesinde düzenli yazıları yayımlanmaktadır. 1991 yılında Suz-i Dilara 2000 yılında Aşk, 2002 yılında Vuslat, 2010 yılında Nefes ve 2013’te de Hicran adlı şiir kitapları neşredildi.

Halen birçok akademik kariyer sahibini ihtiva eden bir ailenin ferdi olan Prof. Dr. İsmail
Hakkı Aydın, evli üç çocuk (Doç. Dr. Abdülkadir Cüneyt Aydın, Suz-i Dilara Canan Doğan, Fatma Merve Korucuk) babası ve altı torun (Ahmed Bircis Aydın, Emine Rayyan Aydın, Nazmiye Efnan Aydın, Vuslat Betül Doğan, Fatma Nur Doğan, Saliha Dilara Korucuk) dedesi olup, Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.