Hayy Kitap Duyuru
Arama
Haluk Ziya Türkmen

Haluk Ziya Türkmen

Yazar hakkında merak ettikleriniz…

Sosyal Medya

Yazar Hakkında

Haluk Ziya Türkmen 1963 İstanbul doğumludur. 1981 yılında Tarsus Amerikan Lisesi‘ni (TAC) bitiren Türkmen, 1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde (BS) lisans derecesini almıştır. 1985-1987 yılları arasında mali denetim ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren Price Waterhouse (PWC) bünyesinde önce asistan sonra kıdemli denetici olarak görev almıştır. 1992 yılından bu yana “değişim” odaklı yönetim danışmanlığı yapan Haluk Ziya Türkmen 2002 yılında uluslar arası yönetim danışmanlığı hizmet belgesi olan CMC sertifikasını ICMCI dan almıştır.

Profesyonel yönetici olarak 1987 de ENKA İnşaat A.Ş ‘de kurumsal gelişimi hedefleyen Sistem ve Denetim grubunda İç Denetim Grubu Müdür Yardımcısı görev alan Türkmen; daha sonra TOOTAL Grubu’nda (Coats Viela) Mali Yönetmen olarak görev almıştır. AIG Grubu’na bağlı American Life Sigorta A.Ş ‘de 1988-1990 yıllarında Mali İşler Müdürlüğü, 1990-1992 yılları arasında ise İMTAŞ Sigorta (UAP) (Sonra Nordstern / Sonra Axa) Sigorta A.Ş‘de Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Aynı dönemlerde yönetici olduğu grupların iştiraklerinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüten Türkmen, 1992 yılında MAG Müşavirlik Araştırma Grubu A.Ş‘ne yönetici / ortak olmuştur.

1992 yılından bu yana MAG CONSULTING bünyesinde yönetici / ortak olarak kurumsal gelişim ve değişim projeleri yönetmektedir. Yeni ekonomik trendlere uyumlu olarak stratejik hedeflerini güncellemek ve yeni hedefler bağlantılı gereken değişimi yönetmek, değişim sürecinde kurumsallaşmak ve yönetsel / finansal açıdan yeniden yapılanmak isteyen kurumlara dışarıdan yönetim desteği vermektedir. Aile şirketlerini uzun vadeli kurumsal hedefleri olan yapılara dönüştürmek ve bu değişimi uygulama yönetmek konusunda uzman olan Türkmen, 1992’den bugüne kadar 200 e yakın değişik süreli projelerde proje lideri ve ortağı olarak görev almıştır. Birçok projesi kalite ve yönetsel odaklı platformlarda ödül alan Türkmen, değişim uygulama sürecinde şirketlerin İcra Kurullarında başkan ve/veya danışman olarak görev alarak süreçleri yönetmektedir.

Türkmen; yönettiği projelerde kurumsal dönüşüm ve gelişim süreçlerini uzun vadeli stratejik planlara bağlayarak gerçekleştirmektedir. Bu süreçleri; finansal ve stratejik ortaklıklara bağlı EXIT açılımları ile destekleyecek süreç tasarımlarını öncelikle açılım olarak ele almaktadır. MAG CONSULTING projelerinin önemli bölümünde kurumsal finansman yapısını güçlendirici IPO, Finansal Ortaklıklar, Yenilikçi Finansman modelleri ile gelişim sürecini destekleyici ek iş modelleme çalışmaları da gündeme alınmaktadır. MAG CONSULTING kurumsal gelişim süreçlerinin finansal kaldıraçlarla desteklenmesine önem vermektedir.

Türkmen; değişik dönemlerde YDD, KOSGEB, MCT, ISO, Marmara Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi gibi kurumlarda yönetim ve değişim odaklı dersler ve seminerler veren Türkmen, aynı zamanda Management Centre Türkiye bünyesinde konferans konuşmacısı olarak görev almaktadır. Eğitmen olarak MCT ve MAG bünyesinde stratejik planlama, mali planlama ve bütçeleme, değişim ve kurumsal planlama eğitim/seminerlerini önde gelen çok uluslu ve yerel kuruluşlara veren Türkmen aynı zamanda bölgesel eğitsel gelişim programlarında da üst düzey eğitimler vermiştir. Ayrıca önde gelen bankacılık ve finans kurumlarının değişim seminerlerinde konuşmacı olarak görev alan Türkmen çok sayıda bölgesel mesleki kuruluşa seminer ve eğitim desteği vermiştir. İngiltere, ABD, Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika ve BAE de işe yönelik mesleki gelişim ve proje odaklı çalışmalarda bulunan Türkmen, 2008 yılından beri AREOPA INTERNATIONAL Türkiye Temsilcisi olarak etkinliklerde bulunmaktadır. Değişik zamanlarda FORBES, Turkish Time, Milliyet ve benzeri iş dünyasına yönelik mecralarda yazıları yayınlanan Türkmen, birçok TV programında finans, strateji ve değişim konusunda görüşlerini paylaşmıştır. Üniversitelerin öğrenci dernek ve kulüpleri ile ortak etkinlikler gerçekleştiren Türkmen, son 3 yıldır BAU bünyesinde Business Talks etkinliklerini gerçekleştirmektedir.