Hayy Kitap Duyuru
Arama
Prof. Dr. Ayşe Kuruüzüm Uz

Prof. Dr. Ayşe Kuruüzüm Uz

Yazar hakkında merak ettikleriniz…

Yazar Hakkında

1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1994’de H.Ü.
Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına başlayarak araştırma
görevlisi olarak atanmıştır. 1996 yılında yüksek lisansını ve 1999 yılında doktorasını tamamlamıştır.
Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında 2004 yılında doçent ve 2010 yılında profesörlük
unvanını almıştır. Doktora eğitimi sonrasında Almanya Georg-August Üniversitesi’nde araştırma
faaliyetlerinde bulunmuştur. Farmakognozi alanında tıbbi bitkilerin fitokimyasal ve biyolojik

aktivite çalışmaları ve fitoterapi konusunda araştırmalar yapmakta ve eğitime katılmaktadır.
Yönetiminde tamamlanan ve halen devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tez
danışmanlıkları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri,
derlemeleri, kitap bölümleri ve kongre bildirileri bulunmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası
indekslerce taranan dergilerde ve projelerde değerlendirme ve hakemlik yapmıştır. Alanı ile ilgili
olarak çeşitli dergilerde editörlük, editörler ve yayın kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
Devam etmekte olan TÜBİTAK projelerinin yanı sıra çeşitli kuruluşlarca desteklenen 13 araştırma
projesinde yer alarak çalışmalarını tamamlamıştır. 2003-2004 yılı Hacettepe Üniversitesi Bilimde
Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında yayınlanan
‘Türk Farmakopesi Doğal Ürünler Çalışma Grubu’nda yer almıştır. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda, Geleneksel ve Bitkisel Tıbbi Ürün İnceleme ve Değerlendirme
Komisyonu üyesi olarak görev yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Halen Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmekte olup, eğitim ve araştırma
faaliyetlerine devam etmektedir.