Hayy Kitap Duyuru
Arama

Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı

Ön kapak Arka kapak

Kurumların vesayetinden halkın iktidarına!

Satın Al

Kitap Özeti

Strateji ve İstihbarat Uzmanı Muhammed Taha Gergerlioğlu yeni kitabında en kritik üç soruya yanıt arıyor: Rejim mi değişiyor? Sistem mi geliyor? Ülkemiz nasıl daha iyi yönetilecek?

Gergerlioğlu, “Bu sorulara cevap vermek için öncelikle milletimizin siyasal kültürüne bakmalıyız,” diyor ve devam ediyor:

“Son kurduğumuz Osmanlı Devleti’nin ilk on padişahı dünyanın en önde gelen mareşalleridir ve hemen hepsi güçlü liderliği temsil eder. Bizim medeniyetimizde, ülkelerin ne kadar medeni olduklarını adalete verdikleri kıymetle ölçeriz. Bugüne kadar kurduğumuz devletlerde de en temel mesele adalettir. İşte adaleti tevzi etmenin, Kızıl Elma’ya yürümenin en temel koşulu önce evin içini düzene sokmak, sistemli ve her açıdan organize bir toplum meydana getirmektir. Bu açıdan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu temel düşüncenin yönetim sistemi ve vücut bulmuş hali olacaktır. Yani yapılmak istenen şey kurumsal vesayetten halkın iktidarına zemin hazırlayan bir sistem oluşturma çabasıdır.”

Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı, yeni anayasa ve yeni sistemle Türkiye halkının ne kazanacağının altını çizerken, Cumhuriyet tarihinin en majör soru(n)larına da analitik açılımlar getiren stratejik bir kılavuz kitap:

* Türkiye toplumunun sosyal dokusuna en uygun yönetim modeli başkanlık sistemi olabilir mi? Diğer modellere göre başkanlık sisteminin avantajları neler?

* Parlamenter sistemde halkın iradesi kurumlar eliyle nasıl gasp edildi? 140 yıllık parlamenter sistem geleneğimiz olduğu doğru mu? Parlamenter sistemin rutininde işlemesine bile tahammülü olmayan çevrelerin, parlamenter sistemi bu denli yüceltmesinin sebepleri nelerdir?

* Türk demokrasi tecrübesinde, kurumların parlamenter sistemde yeri nedir? Kurumsal vesayetin tahkiminde parlamenter sistemin yetersizlikleri ne ölçüde etkili oldu? Parlamenter sistemin hangi kusurları darbe ortamına uygun zeminin oluşmasına yol açtı?

* Halk iradesi nedir ve pratikte ne şekilde tezahür etmektedir? Parlamenter sistemde halk iradesi nasıl devre dışı bırakılabilmektedir? Başkanlık sisteminde halk iradesinin doğrudan yönetime yansımasının imkânı nasıl sağlanmaktadır?

* Başkanlık sistemi diktatörlüğe kapı açar mı? Bu yönde propaganda yapanların zihinlerinin gerisinde hangi endişeler yatıyor?

* Kuvvetler ayrılığı ne anlama gelmektedir? Başkanlık sistemi; yasama, yürütme, yargı arasında nasıl bir denge gözetmektedir. Başkanlık sisteminin kuvvetler ayrılığı konusunda sağladığı güvenceler nelerdir?

* Devlet sistemi ve yönetim sistemi arasındaki farklar nelerdir? Yönetim modeliyle ilgili konuların rejim veya devlet sistemi tartışmasına çekilmesinin arkasında hangi niyetler bulunuyor?

* Başkanlık sistemi, siyasi istikrarsızlığa nasıl bir çözüm getiriyor? Koalisyon dönemlerinin Türkiye’ye ödettiği bedel nedir? Parlamenter sistem yönetimi nasıl kilitliyor? Yakın tarihte parlamenter sistemin neden olduğu hükümet krizleri bize ne anlatıyor?

* Başkanlık sistemi dünyadaki gelişmeler karşısında Türkiye’ye ne gibi avantajlar sağlıyor? Krizleri aşma ve hızlı karar alma konusunda güçlü bir yürütmenin önemi nedir?

* Başkanlık sisteminde meclisin yetkileri nasıl tanımlanıyor? Meclisin Cumhurbaşkanını denetlemesi ne şekilde sağlanıyor? Yürütmenin yasa teklifi hazırlama yetkisinin ortadan kaldırılması milletvekillerini yasama görevi açısından nasıl konumlandırıyor?

* Cumhurbaşkanı’nın en az %50 oyla seçilebilmesinin, toplumsal ve siyasi uzlaşı kültürüne yansıması nasıl olacak? Meclis ve Cumhurbaşkanı’nın karşılıklı seçim yenileme yetkisi krizlerin aşılmasında ve uzlaşı kültürünün gelişmesinde nasıl bir fonksiyon icra edecek?

* Cumhurbaşkanı’nın kararname çıkarma yetkisi hangi alanları kapsıyor? Kararnameler kanunla çelişirse nasıl bir yol izleniyor? Kararnameler meclis ve Anayasa mahkemesi tarafından nasıl denetleniyor?

* Mevcut uygulamada Cumhurbaşkanı’nın sınırsız yetkilere sahip olması, buna karşın sorumsuz olması yönetimde ne gibi sorunlara yol açıyor? Cumhurbaşkanlığı sistemi Cumhurbaşkanı’nı yargı ve meclise karşı hangi araçlarla sorumlu hale getiriyor?

* Cumhurbaşkanlığı sisteminde, yargı bağımsızlığı nasıl sağlanıyor? Yargının bağımsızlığı yanında tarafsız olması ne anlama geliyor?

* Cumhurbaşkanlığı sisteminde yüksek yargı organlarının üye seçimi nasıl yapılıyor? Üye seçiminde Cumhurbaşkanı ve meclisin aktif olarak müdahil olması, yargı organlarının toplumsal meşruiyetine nasıl bir katkı sağlıyor?

Kitabın Bölümleri:

BÖLÜM 1: “VESAYET”
* Türkiye’de Vesayetin Kısa Tarihi

BÖLÜM 2: HÜKÜMET SİSTEMLERİ
* Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sistemi Nedir?
* Türkiye’nin Parlamenter Sistem Tecrübesi ya da Siyasi Krizler Tarihi
* 1961 Darbesi ve Ali Fuat Başgil’in Başına Gelenler
* Faruk Gürler Olayı ve Fahri Korutürk’ün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
* 115 Turda Cumhurbaşkanı Seçemeyen Meclis
* Sistemin Tıkanması, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı Seçilmesi Sürecinde Yaşananlar ve Son Muhtıra

BÖLÜM 3: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ
* Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne Geçiş Neden Zorunlu?
* Halkın Seçtiği Cumhurbaşkanı Ve Yönetimde Çift Başlılık

BÖLÜM 4: TÜRK TİPİ CUMHURBAŞKANLIĞI
* Anayasa Değişikliği Neleri İçeriyor?
* “Kuvvetler Ayrılığı”: Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde Cumhurbaşkanının Yetki ve Sorumlulukları
* Yeni Sistemde Cumhurbaşkanının Siyasi Sorumluluğu ve Yetkileri
* Bir Vesayet Kurumu Olarak Yargı

BÖLÜM 5: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ HAKKINDA İDDİALAR VE GERÇEKLER

* İyi Niyet mi Manipülasyon mu?

SON SÖZ:YENİ ANAYASA VE YENİ SİSTEMLE TÜRKİYE HALKININ KAZANIMLARI

Kitabı Paylaş

KİTABI PAYLAŞARAK ÇEVRENİZE HABER VERİN.

Muhammed Taha Gergerlioğlu

Muhammed Taha Gergerlioğlu

Yazar hakkında merak ettikleriniz…

Muhammed Taha Gergerlioğlu Kitapları

Bu kitabı 1229 kişi görüntüledi.