Hayy Kitap Duyuru
Arama

Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır

Ön kapak Arka kapak

İşte modern sağlık sisteminin ipliğini pazara çıkaran kitap!

Satın Al

Kitap Özeti

Charles Bukowski “evet, evet” başlıklı şiirinde biz insanlara “yalnız kalmaktan
daha kötü / şeyler de vardır hayatta / ama genellikle / bir ömür alır bunun
/ farkına varmak / o zaman da / çok geçtir / ve çok geçten / daha kötü / bir şey
yoktur / hayatta” dizeleriyle sesleniyor.
Neoliberal ideolojinin dünya genelindeki hegemonyasını düşündüğümüzde, kapitalist sağlık sistemine temelden ve esastan eleştiri getirmek, Bukowski’nin işaret ettiği gibi bu dünyada insanı yalnız ve kimsesiz bırakabilir.
Ama yine Bukowski’nin altını çizdiği gibi; yalnız kalmaktan daha kötüsü “çok geç” olmasıdır. O nedenle “çok geç” olmadan, daha insani bir dünyayı yaratmak için, bütün yalnız kalanlar olarak tüm farklılıklarımızla yan yana gelip yalnızlığımızdan kurtulmak, hepimizin bir başkasına devredemeyeceği sorumluluğudur.
Doç. Dr. Osman Elbek

Dikkat sağlığınız tehlikede!
Ama çok fazla acılı, şekerli ya da tuzlu yediğiniz için değil. Ya da “şifa kaynağı” olan başka bir gıdayı yemediğiniz için de değil!
Sağlık günümüzde hastalık “satan” bir sektör haline geldiği için, ölüm korkusu yaratarak yaşamak üzerinden tahakküm üretmeye kalkıştığı için sağlığınız tehlikede!
Artık zamanın sonsuzluğunda yeni bir ufuktayız…
Etik, bilim, kanıt, dayanışma, toplumsal sorumluluk ÖLDÜ!
Yeni hayatın egemen sözcükleri korku, kuşku, güvencesizlik, kâr, ciro ve bilânço…
Ama kavga bitmedi: Hekimi, iktisatçısı, felsefecisi, sosyoloğu, iletişimcisi bir araya geldi.
Tek bir gerçek için: Kapitalizm sağlığa zararlıdır!
Tek bir gelecek için: Başka bir dünya ve başka bir sağlık mümkündür!

Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır isimli bu kitabın Türkiye’de bugüne kadar yayımlanmış benzeri kitaplardan temel farkı, modern kapitalist sağlık sistemini, tıbbın yanı sıra iktisat, felsefe, sosyoloji ve iletişim gibi pek çok disiplinin ışığında irdelemesidir. Ancak bu kitabı bir o kadar önemli ve farklı kılan başka bir nokta da kitap bünyesinde hasta perspektifinin de kendisine yer bulmuş olmasıdır. Kitabın içindeki “Hastalar ve Sağlıksız İşaretler” başlıklı makale, Antep’te gerçekleştirilen saha çalışması verileri ışığında; dönüşen sağlık hizmetinden hastaların beklentilerini, bulabildiklerini ve özlemlerini kitaba taşıyabilmiş olması açısından çok değerli.

Kitabın Bölümleri:

META NELERİ İÇERİR? Sağlık Hizmetlerinin Metalaşması
Fuat Ercan

SAĞLIK HİZMETLERİ VE KAPİTALİZM
Cavit Işık Yavuz

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER VE SAĞLIK
Temmuz Gönç Şavran

BİLİM, TIP VE KANIT
Cem Terzi

TOPLUMSAL SÖZLEŞMENİN ÇÖZÜLÜŞÜ: SAĞLIK PİYASASINDA ETİK
Murat Civaner

SAĞLIĞA İLİŞKİN KORKULAR Güven Erozyonu Bağlamında Sağlık Korkularını Anlamlandırmak
Kayhan Delibaş

SAĞLIK HABERLERİNDE DÖNÜŞÜM 1970-2010 Yılları Arasında Hürriyet
Gazetesinde Sağlık Haberleri
Gülseren Atabek, Ümit Atabek, Deniz Bilge

İKTİDARIN PSİKİYATRİSİ – PSİKİYATRİNİN İKTİDARI
Umut Karasu, Halis Ulaş

TIP ASLA SADECE TIP DEĞİLDİR “Normun Ötesine Geçebilmek”
Onur Kartal & Osman Elbek

AŞIRI TANI ve TEDAVİ
Alaz Kılıçaslan & Zeki Kılıçaslan

BEDENİN ÖLÜMÜ VE TIP
Aylin Nazlı

PİYASA VE TOPLUM KISKACINDA HEKİMLİK
Emin Baki Adaş

HE-KİMLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ
Osman Elbek

HASTALAR VE SAĞLIKSIZ İŞARETLER
Emin Baki Adaş, Osman Elbek

Kitabı Paylaş

KİTABI PAYLAŞARAK ÇEVRENİZE HABER VERİN.

Doç. Dr. Osman Elbek

Doç. Dr. Osman Elbek

Yazar hakkında merak ettikleriniz…

Doç. Dr. Osman Elbek Kitapları

Bu kitabı 2268 kişi görüntüledi.