Hayy Kitap Duyuru
Arama

Kalplerin Mamakları

Ön kapak Arka kapak

Büyük sufilerden seçme metinler.

Satın Al

Kitap Özeti

Tasavvufun teşekkül döneminden günümüze kadar ulaşabilen az sayıdaki risalelerden seçme metinler sunuyoruz size. Asırlardır sufilerin konusu insan, insanın kalbi, insanın Allah’a olan özlemi, Allah’ın insana rahmeti:
“Bilmelisin ki Allah, müminin vücudunun tam ortasında bir ev yaratmış, onu kalp diye isimlendirmiş ve cömertliğinin eseri olarak ona bir esinti göndermiştir. Ardından bu evi ortaklık koşmaktan, bozgunculuk yapmaktan, kuşkudan ve kötü niyetten temizlemiştir. Sonra bu eve üstünlük kandilini asıp takva nuru sayesinde bu en büyük ateşin parladığı kandilin ışığını yakmış ve sönmesin diye bu evin kapısını kilitlemiştir. Anahtarı eline almış ve ne Cebrail’i ne Mikail’i ne İsrafil’i ne de yaratılmışlardan kimseyi (bu anahtarla ilgili) görevlendirmiştir.”

Kitabın Bölümleri:

Kulluğun Edepleri (Âdâbü’l-ibâdât)
Şakîk-i Belhî

Mukaddime ve Fatiha Suresi Tefsiri (Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Azîm)
Sehl b. Abdullah Tüsterî

Tasavvufa Dair Risâleler (Resâil fi’t-tasavvuf)
Ebû Saîd Harrâz

Kalplerin Makamları (Makâmâtü’l-kulûb)
Ebû Hüseyin Nûrî

Şeriat ve Hakikat Bilgisi Üzerine (el-Fark beyne ilmi’ş-şeriati ve’l-hakikati)
Ebû Abdurrahman Sülemî

Sûfîlerden Hikâyeler (Hikâyâtu’s-sûfiyye)
İbn Bâkûye Kûh-i Şîrâzî

Kitabı Paylaş

KİTABI PAYLAŞARAK ÇEVRENİZE HABER VERİN.

Ebû Abdurrahman Sülemî

Ebû Abdurrahman Sülemî

Yazar hakkında merak ettikleriniz…

Ebû Abdurrahman Sülemî Kitapları

Ebû Hüseyin Nûrî

Ebû Hüseyin Nûrî

Yazar hakkında merak ettikleriniz…

Ebû Hüseyin Nûrî Kitapları

Ebû Saîd Harrâz

Ebû Saîd Harrâz

Yazar hakkında merak ettikleriniz…

Ebû Saîd Harrâz Kitapları

İbn Bâkûye

İbn Bâkûye

Yazar hakkında merak ettikleriniz…

İbn Bâkûye Kitapları

Şakîk-i Belhî

Şakîk-i Belhî

Yazar hakkında merak ettikleriniz…

Şakîk-i Belhî Kitapları

Sehl b. Abdullah Tüsterî

Sehl b. Abdullah Tüsterî

Yazar hakkında merak ettikleriniz…

Sehl b. Abdullah Tüsterî Kitapları

Bu kitabı 336 kişi görüntüledi.