Hayy Kitap Duyuru
Arama

Edep Ya Hu

Ön kapak Arka kapak

Kalbi, nefsin esaretinden nasıl kurtarırız?

Satın Al

Kitap Özeti

Allah “Allah yolunda hakkıyla mücâhede edin” (Hacc 22/78) buyurmuştur. Hakkıyla mücâhede etmek, kişinin nefste bulduğu dinî ya da dünyevî her türlü sevinci yok etmesidir. Her türlü iyi amelde lezzet ve eğlenceden bir pay bulunur. Bu durum kişi için iyi bir şey değildir. Bu kimse için uygun olan kendisini lezzetten korumak gayesiyle başka bir amele geçmesidir. Çalışıp çabalayarak elinden geldiğince bunu yaptığı takdirde Allah çabucak ona bunun karşılığını verir. Allah’ın ona vereceği karşılık ise kalbini nurlara açık hale getirmesidir. Bu nur kalbi aydınlattığı zaman nefs kendisine verilen bu güzel şeyler aracılığı ile kendisini dünyanın lezzet ve arzularından alıkoyacak bir şey bulur.

Sûfiler, “Bütün yollar edepten ibarettir” derler. Edebin esası Allah’a karşı edeptir. Allah’a karşı edep ise insanı bir şekilde bütün mahlûkata karşı da edepli hale getirir. Yunus Emre’nin “Yaratılanı sev Yaratan’dan ötürü” sözünde ifade edilen de, Allah’a karşı edep neticesinde oluşan merhamet ve tevazunun bütün yaratılmışlara yansımasıdır. Peki Allah’a karşı edep nasıl olacaktır?

Hakîm Tirmizî elinizdeki kitapta bu sorunun cevabını vererek dış organlarımızdan kalbimize varıncaya değin her bir azanın Allah’a kulluk derecesine ulaşmak için nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatıyor. Gerek bireysel gerekse toplumsal hayatta kulluğun tezahürlerinin neler olduğunu inceliyor. Kişinin bütünüyle nasıl Allah’a yöneleceği; düşüncesini, sözünü, bireysel ve toplumsal bütün davranışlarını nasıl bu yönelişe uygun hale getireceği konusunda rehberlik yapıyor.

Kitabın Bölümleri:

Birinci Risale: Müritlerin Âdâbı

• Giriş: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
• Kalbin Islahı ve Devası, Fesadı ve Hastalığı Nedir?
• Dostluk ve Sevgi (Velayet ve Muhabbet) Nedir?
• Akıl ve Kalp Aydınlanması
• Kalp: Gizli Hazine
• Heva ve Vesvese
• Vesvesenin Türleri ve Vesveseden Kurtuluşun Çareleri
• Kulluk
• Allah’a Ulaşmanın Sırrı: Güzel Ahlak
• Hz. Peygamber (sav) ve Ashabının Dünya NimetlerineKarşı Tutumu
• Allah’ın “Sizin en değerliniz, Allah’tan en çok sakınanızdır” (Hucurat, 13) Ayeti ve Bilgisi Az Olduğu Halde Takva Sahibi Olan Kimsenin Çok Bildiği Halde Takva Sahibi Olmayan Kimseye Tercih Edilip Edilmeyeceği Hakkında
• Farzlarda Gösteriş Olmadığını Söyleyen Kimsenin Sözü Hakkında
• Takva ve Vera’ Arasındaki Fark Hakkında
• Allah’ın “Evlerde yemek yemek” Meselesinden Bahsettiği Yerde Geçen “Ya da dostlarınız” Şeklindeki İfadesi Hakkında
• Allah’ın “Görünen kısımlar hariç ziynetlerini açmasınlar” (Nur 24/31) Sözü Hakkında
• “Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç, muhakkak şeytana uyardınız” (Nisa 4/83) Sözü ile Buradaki Azın Kimler Olduğu, İstisnanın Anlamı Hakkında
• Kalbinde Küçücük Bir İyilik Bulunan Kimsenin Cehennemden Çıkarılacağı Şeklindeki Söz ile O Kimsenin Allah’ın Dışında Bir İlah Olmaksızın Cehennemden Çıkışının, Kendi İyilikleriyle Cehennemden Çıkışından Evla Olduğu Hakkında
• Allah’ın İpine Bağlanmak ile Allah’a Bağlanmak Hakkında

İkinci Risale: Kazancın Açıklaması

• Kulluk ve Geçim
• Peygamberler Geçim Temini İçin Gayrette Örnektirler
• Rızkın Ezelde Takdir Edilmesi ve Rızık Yollarını Arama
• Allah’ın Resulü’nün (sav) Rızkı
• Allah Neden Rızka Kefil Olduğuna Dair Yemin Etti?

Kitabı Paylaş

KİTABI PAYLAŞARAK ÇEVRENİZE HABER VERİN.

Hakîm Tirmizî

Hakîm Tirmizî

Yazar hakkında merak ettikleriniz…

Hakîm Tirmizî Kitapları

Bu kitabı 2256 kişi görüntüledi.